OSW Mława

"...mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być." Janusz Korczak

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W Ośrodku prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole. Realizujemy również rządowy program „za życiem”.

Szkoła Podstawowa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Szkoła Zawodowa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze są formą rewalidacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością. Zajęcia odbywają się w małych grupach od 2 do 4 osób.

OSW Mława

06-500 Mława
ul. Słowackiego16

Email

osw_mlawa@op.pl

Tel.

023 654 34 11