OSW Mława

"...mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być." Janusz Korczak

Branżowa Szkoła I Stopnia obejmuje kształceniem młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie kształcą się na kierunkach: -kucharz małej gastronomii (3 lata), -cukiernik (3 lata). Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Poza kształceniem zawodowym szkoła ma za zadanie wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych.