OSW Mława

"...mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być." Janusz Korczak

W Ośrodku działa także Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia. Kształcenie uczniów w tej szkole nastawione jest na zdobycie przez nich umiejętności w zakresie: gospodarstwa domowego, dekoratorstwa, stolarstwa.

Podczas zajęć gospodarstwa domowego uczniowie opanowują umiejętności związane z posługiwaniem się narzędziami użytecznymi w pracach domowych, sprzętem AGD, poznają zasady racjonalnego odżywiania się, przygotowują proste potrawy. Przyswajają także tajniki pielęgnacji roślin i prac ogrodniczych.

W pracowniach dekoratorskich uczniowie wykonują przedmioty użytkowe, dekoracyjne stosując różne techniki plastyczne. Powstają w nich dekoracje z masy solnej, gipsu i wiele innych wyrobów. Prace uczniów często prezentowane są na wystawach i kiermaszach.

W pracowni stolarskiej uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami do obróbki drewna, metalu, mas plastycznych, itp. Pod kierunkiem nauczyciela wykonują różnorodne przedmioty użytkowe.

Szkoła zapewnia wychowankom zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rehabilitacyjne i inne o charakterze terapeutycznym (w zależności od potrzeb).

Młodzież odbywa praktyki zawodowe w kuchni, na stołówce.